Focuspunt 2: Overnacht locatie koelvrachtwagens

Onze tweede focuspunt is de locatie waar het Marktkwartier overnacht koelvrachtwagens wil parkeren.

HET HUIDIGE PLAN
Het Marktkwartier wil het Pasja gebouw, het gebouw dat ter hoogte van het Van Bossepad 2 staat (zie afbeelding 5 en 6), gebruiken om 's nachts koelvrachtwagens te laten parkeren.

Wettelijk gezien is het nu (nog) niet toegestaan om dit Pasja gebouw te gebruiken om koelvrachtwagens te laten parkeren. Dit heeft te maken met de richtafstanden, wat inhoudt dat het gebouw te dicht staat op bewoonde huizen. Gebouwen geven geluidsoverlast, stralen trillingen en warmte uit. In het basis bestemmingsplan is een andere locatie aangewezen: het huidige Fust Gebouw aan de Westzijde. Zie afbeelding 5 en 6. Het Marktkwartier zal een planologische procedure moeten starten om het Pasja gebouw te kunnen gaan gebruiken.


Reactie van het Marktkwartier om het Pasja gebouw als overnacht locatie voor koelvrachtwagens te gebruiken:
In de nieuwe opzet van het FCA worden de verkeersstromen gescheiden. De goederen gaan er aan de oostzijde in, en aan de westzijde er weer uit. Dat is efficiënt en zorgt voor minder verkeersbewegingen. In de toekomstige situatie worden de klinkers, die nu op het terrein liggen, vervangen door asfalt, waardoor het aanstoot geluid van de banden voor een deel zal worden weggenomen. Daarnaast moeten de koelvrachtwagens in de toekomst inpandig staan met gesloten deuren. De motor moet uit en de koeling wordt aan een stroomkabel aangesloten. Marktkwartier heeft gekeken naar de vraag waar dat zou kunnen. Zij willen voorkomen dat vrachtwagens ergens heen moeten rijden waar ze niet moeten zijn omdat dit onnodige verkeersbewegingen oplevert. Het Pasja gebouw had nog geen bestemming, en zit naast expeditiestraat. Dat lijkt daarom een logische keuze voor hun. Het gebouw wordt voorzien van stroom, en de vrachtwagens moeten dus stekkeren. Er is ook een keuze gemaakt dat als het Pasja gebouw niet lukt, het Fust gebouw een alternatieve locatie is.


Informatie over richtafstanden:
Vrachtwagenparkeren (met koelinstallaties) heeft in principe een richtafstand van 100 meter tot een rustige woonwijk. Dit is een indicatieve afstand waarbij geldt dat als er aan deze afstandsmaat wordt voldaan er op voorhand geen overlast te verwachten is. In Amsterdam is meestal geen sprake van rustige woonwijk, dus dan mag je de richtafstand met een stap verlagen, en dat is in dit geval 50 meter afstand. Let wel: dit geldt voor vrachtwagenparkeren in de open lucht. Dat is hier niet het geval. Omdat voor vrachtwagenparkeren in beginsel een richtafstand van 50 meter geldt en de Pasja gebouw op minder dan 50 meter afstand van woningen ligt zal Marktkwartier in een aparte procedure moeten aantonen dat het toch kan in het Pasja gebouw (zonder dat dit tot onaanvaardbare overlast bij omwonenden leidt).


Informatie over de tijden:
Vrachtwagens met koelinstallaties mogen in de toekomstige situatie niet in de open lucht parkeren tussen 23:00 en 7:00. In de 1e uitwerking is dat ook als verbod opgenomen. De periode van 23:00 tot 07:00 is gebaseerd op de wettelijke nachtperiode, waarbij geen onderscheid gemaakt is tussen doordeweekse dagen en weekenden.


ONZE ZORGEN
Onze zorgen over de overnacht locatie van koelvrachtwagens zijn gericht op geluid en trillingen:

 • De koelvrachtwagens moeten inpandig hun motor uit hebben en stekkeren (op elektra koelen). Onze zorg is dat zelfs dit elektrisch koelen voor overlast gaat zorgen wat betreft geluid en trillingen (resonantie) voor direct omwonenden.

 • De warmte die dit elektrisch koelen veroorzaakt, zullen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu en voor overlast bij omwonenden. Bijvoorbeeld slapeloosheid bij warme nachten en extreme hitte in de zomer.


ONZE WENSEN
Onze wensen voor de overnacht locatie van koelvrachtwagens zijn gericht op geluid en trillingen:

 • De locatie voor overnacht parkeren moet komen in het Fust gebouw, aan de Westzijde van het terrein. Op die locatie liggen er geen woningen in de directe buurt en zal dit dus ook niet voor overlast zorgen bij omwonenden.

 • Mocht het Marktkwartier toch een planologische procedure gaan starten om het Pasja gebouw te gaan gebruiken, dan willen wij dat het Marktkwartier een onderzoek laat doen door een expert op het gebied van trillingen (laag frequent geluid) en hittestress. Dit onderzoek moet aantonen dat direct omwonenden geen overlast zullen ondervinden wanneer koelvrachtwagens gaan parkeren in het Pasja gebouw.

 • Momenteel mag er tussen 23:00 en 7:00 niet in de buitenlucht geparkeerd worden door koelvrachtwagens, hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen doordeweekse dagen en weekenden. Omdat het FCA terrein zo dicht in een bewoond gebied ligt, met veel omwonenden, hebben wij de wens om het verbod ook in de ochtenden van de weekenden te laten gelden en op doordeweekse dagen eerder te laten beginnen.
  Te weten:
  Maandag tot en met vrijdag tussen 22:00 - 7:00
  Zaterdag en zondag tussen 22:00 - 8:00

Afbeelding 5: afkomstig uit link Food Center Amsterdam - 1e uitwerking (ruimtelijkeplannen.nl.

Beoogde milieuzonering met milieucategorieën (bron: onderzoek milieuzonering FCA, het paars gekleurde vlak is de locatie voor vrachtwagenparkeren die planologisch al mogelijk is terwijl het rood gekleurde vlak de beoogde toekomstige locatie voor vrachtwagenparkeren betreft)

Afbeelding 6: Zoekgebied 1 is het Pasja gebouw (in een bewoonde wijk) en zoekgebied 2 is het Fust gebouw. Afbeelding afkomstig uit het bestemmingsplan.


ONZE PLAN VAN AANPAK
Om onze wensen, zoals hierboven omschreven, waar te maken hebben wij het volgende plan:

 • Momenteel zijn wij in gesprek met het Marktkwartier met als doel om hun te overtuigen het Fust gebouw, en niet het Pasja gebouw, te gaan gebruiken als overnacht locatie voor koelvrachtwagens.

 • Mochten wij er niet in slagen om het Marktkwartier hiervan te overtuigen, dan verzoeken wij hen vriendelijk om een onderzoek te laten doen door een expert op het gebied van trillingen (laag frequent geluid) en hittestress.

 • Zodra het Uitwerkingsplan 2 voor het FCA bedrijven terrein (UP2) ingediend is door het Marktkwartier, zullen wij een zienswijze in gaan dienen waarin onze 3 focuspunten benoemd worden.

 • We zijn momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om een juridische procedure te starten met betrekking tot UP2 en onze 3 focuspunten.

Heeft u vragen, wil u ons helpen of met ons in contact komen? Dan kan via duurzaamwesterpark@outlook.com


duurzaamwesterpark@outlook.com
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin