Focuspunt 3: Vrachtwagenstrook

Onze derde focuspunt (maar zeker niet ons minst belangrijke) is de expeditiestraat, ook wel de vrachtwagenstrook genoemd, die langs de gehele Oostzijde van het terrein zal lopen. Zie afbeelding 7.


Alle vrachtwagens komen aan de Noordzijde het FCA terrein op en rijden via de expeditiestraat (de vrachtwagenstrook) naar hun laad- en losruimte. Aan het einde van de expeditiestraat is een lus via waar de vrachtwagens dezelfde route weer terug rijden naar de uitgang. Dit houdt in dat elke vrachtwagen 2x langs hetzelfde punt rijdt (heen en terug). Naar schatting zullen er 465 bewegingen van vrachtwagens zijn per dag zijn. Zie tabel 1 en afbeelding 7.

Deze verkeersbewegingen genereren zoveel geluid dat er vooral in de nachten meer geluid wordt geproduceerd dat de wettelijke normen toestaan. Voor deze overschrijding is door het Marktkwartier toestemming gevraagd van de Gemeente en deze hebben ze gekregen.

Tabel 1. Het - door Marktkwartier - geschatte aantal rijbewegingen (heen en weer) per dag aan voor de expeditiestraat.

Het vrachtverkeer zorgt voor luchtvervuiling en samen met het grote oppervlak asfalt en de warmte van de vrachtwagens is er een grote bijdrage aan de vorming van een hitte eiland.


Voordat u verder leest willen wij u graag

 • Onderstaande video laten zien:

Video 1: https://player.vimeo.com/video/86997285#t=50


Deze video was onderdeel van de inschrijving waarmee VolkerWessels (onderdeel van het Marktkwartier) destijds de tender voor het Food Center terrein heeft gewonnen. In deze video – op 0.44 – is duidelijk te zien en horen dat de vrachtwagenstrook volgens hun overkapt moet worden om zo overlast voor de buurt tegen te gaan.
Helaas heeft het Marktkwartier dit– naar onze mening belangrijke gegeven – nu uit de plannen verwijderd en wordt de vrachtwagenstrook als het aan hun ligt niet meer overkapt.


 • Verwijzen naar het geluidsonderzoek dat het Marktkwartier heeft laten verrichten door Aveco de Bondt BV op 19 augustus 2022.


https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.E2005BPGST-OW01/b_NL.IMRO.0363.E2005BPGST-OW01_9.pdf

Afbeelding 7: Expeditiestraat (turquoise lijn) met aan de Zuidzijde de lus waar alle vrachtwagens draaien en weer terug rijden. Afbeelding afkomstig uit het Beeldkwaliteitsplan Foodcenter. https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl/userfiles/files/beeldkwaliteitsplan-foodcenter.pdf


HET HUIDIGE PLAN
Het huidige plan van het Marktkwartier voor de expeditiestraat:


 • Alle vrachtwagens komen aan de Noordzijde het terrein op en rijden via de expeditiestraat (de vrachtwagenstrook) naar hun laad- en losruimte. Naar schatting zullen dit 465 bewegingen van vrachtwagens zijn, per dag. Zie tabel 1.

 • De expeditiestraat (de vrachtwagenstrook) is eenrichtingsverkeer, de straat heeft een lus aan het einde (ter hoogte van de Van Rappardstraat) waar de vrachtwagens een rondje rijden en via dezelfde route naar de uitgang rijden. Dit betekent dat alle vrachtwagens 2x langs de route rijden: 1x heen en 1x terug. Zie tabel 1 en afbeelding 7.

 • Tussen de expeditiestraat (de vrachtwagenstrook) en het Oostelijk marktkanaal komt een geluidsmuur. Het idee is om deze muur met veel groen te bedekken. Om de hoogte van de geluidsmuur te bepalen, heeft het marktkwartier een geluidsonderzoek laten verrichten door Aveco de Bondt BV: Microsoft Word - 16021207_R_AdB_Akoestisch onderzoek FCA-20220819_28, v6.0 def (ruimtelijkeplannen.nl)

 • De expeditiestraat (de vrachtwagenstrook) wordt niet overkapt. Fijnstof van de vrachtwagens zal dus gewoon in de open lucht verdwijnen.


ONZE ZORGEN
Onze zorgen over de expeditiestraat (vrachtwagenstrook) zijn gericht op geluid, trillingen en milieu:


 • Geluidsoverlast
  De vrachtwagens die over de expeditiestraat (vrachtwagenstrook) rijden, zullen geluidsoverlast veroorzaken. In het geluidsonderzoek dat verricht is door Aveco de Bondt BV in augustus 2002 (Microsoft Word - 16021207_R_AdB_Akoestisch onderzoek FCA-20220819_28, v6.0 def (ruimtelijkeplannen.nl) is duidelijk te zien dat meer dan 70 woningen ernstige hinder zullen ervaren (boven de toegestane norm). Zelfs met een geluidsmuur van XX hoog langs het Oostelijk Handelskanaal.

 • Overlast van trillingen
  Vrachtwagens, en dan met name koelvrachtwagens, veroorzaken een bepaalde trilling. Ook wel resonantie genoemd. Momenteel wordt er in geen enkel plan of onderzoek van het Marktkwartier rekening gehouden met deze trillingen.

 • Fijnstof overlast
  De 465 bewegingen per dag van vrachtwagens die over de expeditiestraat (vrachtwagenstrook) rijden gaan zorgen voor een hoge fijnstof. En doordat de strook niet overkapt wordt, zal dit allemaal de open lucht in gaan.
  Het Marktkwartier heeft tot op heden (24 januari 2023) aangegeven geen specifiek fijnstofonderzoek te gaan verrichten voor het Food Center terrein. Het fijnstof onderzoek waar zij in alle communicatie naar verwijzen, is een onderzoek dat gedaan is voor de gehele buurt en vooral naar de gevolgen van het verkeer van de aan- en afvoerwegen. En dus niet specifiek gericht op de invloed van het vrachtverkeer en verkeer van de werknemers en bezoekers op het bedrijventerrein.

 • Hittestress
  Door het grote oppervlak met gebouwen, asfalt en rijdend vrachtverkeer, zullen er in de zomer langere perioden zijn met hoge temperaturen zowel overdag als in de nacht. Ook de koelinstallaties zullen veel warmte uitstralen. De klimaatscenario's voor komende decennia geven aan dat dit zal leiden tot onleefbare situaties in de zomer. In de nacht leidt dit tot slapeloosheid en overdag tot ondraaglijke hitte boven 50 graden.

ONZE WENSEN

Onze wensen voor de expeditiestraat (vrachtwagenstrook) zijn gericht op geluid, trillingen en milieu:


 • Een overkapte expeditiestraat (vrachtwagenstrook)
  Zoals VolkerWessels destijds zelf zo mooi verwoordde in hun tender video, zal een overkapte expeditiestraat ervoor zorgen dat er geen geluids- en fijnstof overlast voor de buurt zal zijn.
  https://player.vimeo.com/video/86997285#t=50


Wij willen dan ook dat de expeditiestraat overkapt wordt. Deze zal ervoor zorgen dat er geen geluidsoverlast zal zijn voor de omwonenden. En dit zal ervoor zorgen dat het nieuwe terrein veel duurzamer wordt, omdat fijnstof niet de buurt in komt. Graag verwijzen wij u naar het geluidsonderzoek dat Aveco de Bondt BV voor het Marktkwartier heeft verricht: Microsoft Word - 16021207_R_AdB_Akoestisch onderzoek FCA-20220819_28, v6.0 def (ruimtelijkeplannen.nl)


 • Onderzoek naar trillingen
  Vrachtwagens, en dan met name koelvrachtwagens, veroorzaken een bepaalde trilling. Wij willen dat het Marktkwartier een onderzoek laat doen door een expert op het gebied van trillingen zodat de expeditiestraat ingericht wordt zodat omwonenden geen overlast zullen ervaringen.

 • Fijnstof onderzoek
  De 465 bewegingen per dag van vrachtwagens die over de expeditiestraat (vrachtwagenstrook) rijden gaan zorgen voor een hoge fijnstof. En doordat de strook niet overkapt wordt, zal dit allemaal de open lucht in gaan. Wij willen dat het Marktkwartier een fijnstofonderzoek laat doen specifiek voor het Food Center terrein.

 • Inschatting van Hittestress
  In de klimaatscenario's van het KNMI zullen er in de komende decennia langere perioden van hitte zijn met name op dichtbebouwde terreinen met veel bestrating. We willen dat het marktkwartier hier door experts een inschatting laten maken voor de gevolgen voor de leefbaarheid van de omwonenden.


ONZE PLAN VAN AANPAK

Nog te schrijvenSamen met de gemeente wekren aan een betere leefbaarheid en toekomstbestendige klimaatadaptieve inrichting zoals dat in de stad op vele plekken gebeurd met de inrichting blauw groene daken. zie daarvoor: https://resilio.amsterdam/slimme-blauw-groene-daken/


duurzaamwesterpark@outlook.com
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin